LEGE Nr. 79 din 11 noiembrie 1993pentru aderarea României la Convenţia asupra măsurilor ce urmează a fi luate pentru interzicerea şi împiedicarea operaţiunilor ilicite de import, export şi transfer de proprietate al bunurilor culturale, adoptată de Conferinţa generală a Organizaţiei Naţiunilor Unite pentru Educaţie, Ştiinţa şi Cultura la Paris la 14 noiembrie 1970, publicată în  MONITORUL OFICIAL NR. 268 din 19 noiembrie 1993

http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/3254

CONVENȚIE din 14 noiembrie 1970 asupra masurilor ce urmeaza a fi luate pentru interzicerea și impiedicarea operațiunilor ilicite de import, export și transfer de proprietate al bunurilor culturale, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 268 din 19 noiembrie 1993

http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocumentAfis/50685

LEGE nr. 149 din 24 iulie 1997pentru ratificarea Convenţiei UNIDROIT privind bunurile culturale furate sau exportate ilegal, adoptată la Roma la 24 iunie 1995, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 176 din 30 iulie 1997

http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/11822

CONVENŢIA UNIDROIT din 24 iunie 1995privind bunurile culturale furate sau exportate ilegal, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 176 din 30 iulie 1997

http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocumentAfis/90968

LEGE nr. 182 din 25 octombrie 2000 (republicată)privind protejarea patrimoniului cultural naţional mobil), publicată în  MONITORUL OFICIAL nr. 259 din 9 aprilie 2014

http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/24761

 

LEGE nr. 311 din 3 iulie 2003 (*republicată*)muzeelor şi a colecţiilor publice, publicată în  MONITORUL OFICIAL nr. 207 din 24 martie 2014

http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/45161

 

 

HOTĂRÂRE nr. 1.546 din 18 decembrie 2003pentru aprobarea Normelor de conservare şi restaurare a bunurilor culturale mobile clasate, publicată în  MONITORUL OFICIAL nr. 58 din 23 ianuarie 2004

http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/49313

HOTĂRÂRE nr. 216 din 20 februarie 2004pentru aprobarea Normelor privind autorizarea laboratoarelor şi a atelierelor de conservare şi restaurare, publicată în  MONITORUL OFICIAL nr. 196 din 5 martie 2004

http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/50248

NORME din 20 februarie 2004 privind autorizarea laboratoarelor și a atelierelor de conservare și restaurare, publicate în MONITORUL OFICIAL nr. 196 din 5 martie 2004

http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocumentAfis/50249

HOTĂRÂRE nr. 1.304 din 15 decembrie 2010 pentru modificarea şi completarea unor acte normative din domeniul patrimoniului cultural naţional, publicată în  MONITORUL OFICIAL nr. 36 din 14 ianuarie 2011

http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/125276

HOTĂRÂRE nr. 886 din 20 august 2008 pentru aprobarea Normelor de clasare a bunurilor culturale mobile, publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 647 din 11 septembrie 2008

http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/97259

NORME din 20 august 2008de clasare a bunurilor culturale mobile, publicate în  MONITORUL OFICIAL nr. 647 din 11 septembrie 2008

http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocumentAfis/97260

 

LEGE nr. 50 din 29 iulie 1991 (republicată)(actualizată)privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii (actualizată până la data de 28 iulie 2016)

http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/1515

 

 

1. - Ordinul Ministrului Culturii nr. 2035 / 2000 pentru aprobarea Normelor metodologice privind evidența, gestiunea și inventarierea bunurilor culturale deținute de muzee, colecții publice, case memoriale, centre de cultură și alte unități de profil, cu modificările și completările ulterioare.

2. - Ordinul Ministrului Culturii nr. 2009 / 2001 pentru aprobarea Normelor de acreditare a experților

3. - Ordinul Ministrului Culturii nr. 2008 / 2001 pentru aprobarea Normelor de acreditare a conservatorilor și restauratorilor.

4. - Ordinul Ministrului Culturii și Cultelor nr. 2297 / 2006 pentru aprobarea Criteriilor de acordare a avizului prealabil în vederea înființării muzeelor și colecțiilor publice.

5. - Ordinul Ministrului Culturii și Cultelor nr. 2057 / 2007 pentru aprobarea Criteriilor și normelor de acreditare a muzeelor și a colecțiilor publice.

6. - Ordinul Ministrului Culturii și Cultelor nr. 2185 / 2007 pentru aprobarea Normelor de clasificare a muzeelor și a colecțiilor publice.

Acest site foloseste cookies! Continuarea navigarii implica acceptarea lor.

  Accep cookies de la acest site